SPOŁECZNY KOMITET ODBUDOWY POMNIKA
MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W CZĘSTOCHOWIE
UL KRAKOWSKA 29 42-200 CZĘSTOCHOWA
KRS: 0000721499, NIP: 9492226185, REGON: 369651680
www.pilsudskiwmickiewiczu.pl
konto bankowe: 59114020040000380280519126