SPOŁECZNY KOMITET ODBUDOWY POMNIKA

MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W CZĘSTOCHOWIE

PRZY UL KRAKOWSKIEJ 29 STOWARZYSZENIE W CZĘSTOCHOWIE

"Przeszłość - jest to dziś, tylko cokolwiek dalej "

C. K. Norwid